Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

Abstrakt

W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania pojedynczym projektem innowacyjnym w środowisku wieloprojektowym stwarza nowe wymaganie co do sposobów przygotowania, a następnie realizacji przedsięwzięć w stosunku do sytuacji, w którym jeden projekt jest wykonywany odrębnie. W pierwszej części monografii zawarto wyniki analizy literatury przedmiotu badań w obszarze obejmującym zagadnienia zarządzania pojedynczym projektem innowacyjnym oraz zagadnienia zarządzania programami i wieloma projektami jednocześnie. W kolejnej części monografii, przedstawiono model środowiska wieloprojektowego i procesów zarządzania wieloma przedsięwzięciami innowacyjnymi realizowanymi jednocześnie oraz rozwiązania organizacyjne związane z tymi procesami. Przedstawiono modele realizacji następujących procesów zarządzania:• analiza utworzenia programu lub teczki projektów, • dobór projektów do wykonania w środowisku wieloprojektowym,• określanie priorytetów przedsięwzięć,• harmonogramowanie - określanie kolejności wykonania przedsięwzięć,• alokacja zasobów w środowisku wieloprojektowym,• sterowanie i kontrola w środowisku wieloprojektowym, • zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym,• zarządzanie jakością w środowisku wieloprojektowym. W ramach modelowych rozwiązań organizacyjnych wyeksponowano rolę czynnika ludzkiego w funkcjonowaniu i zarządzaniu w środowisku wieloprojektowym, tj. zaprezentowano (1) struktury organizacyjne, (2) elementy kultury środowiska wieloprojektowego (3) zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zagadnienia (4) zarządzania wiedzą w takim środowisku. W dalszej części monografii, przedstawiono pewne wytyczne modelowe, które mogą stanowić określenie standardu do budowy systemu informacyjnego dla hipotetycznej organizacji realizującej wiele przedsięwzięć innowacyjnych jednocześnie w oparciu o wspomaganie komputerowe. W ramach podsumowania zestawiono skrótowo m.in. kluczowe czynniki charakteryzujące zarządzanie w dynamicznym środowisku wieloprojektowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006. ISBN 83-7348-158-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 179 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi