Zarządzanie relacjami w szkołach wyższych elementem zarządzania jakością kształcenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie relacjami w szkołach wyższych elementem zarządzania jakością kształcenia

Abstrakt

We współczesnym świecie relacje stały się czynnikiem, który można potraktować, jako podstawową determinantę przetrwania i rozwoju oraz istotny czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej. Na szczególną uwagę zasługują relacje z „klientami”, gdyż sukces na rynku osiągają wyłącznie te organizacje, które skutecznie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania „klientów”. W artykule przedstawiono istotę zarządzania relacjami w szkołach wyższych jako element jakości kształcenia kształtujący przewagę konkurencyjną. Przewagą szkoły wyższej jest osiągnięcie nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Przewaga ta wynika z posiadania wyróżniającej się zdolności do zaoferowania „klientowi” usług odpowiadających jego oczekiwaniom, w sposób lepszy niż konkurenci i o wyższej jakości. W obecnych czasach, w sytuacji zmienności rynku, środkiem służącym do umocnienia pozycji na rynku staje się przede wszystkim zdolność do nawiązania i utrzymania właściwych relacji, czyli zachowanie współpracy z „klientami” oraz oferta najwyższej jakości usługi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa strony 207 - 214,
ISSN: 1899-3524
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Ziemkiewicz-Gawlik I.: Zarządzanie relacjami w szkołach wyższych elementem zarządzania jakością kształcenia// Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. -., nr. 4(29) (2015), s.207-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi