Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

Abstrakt

Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania ryzykiem determinuje w długim okresie zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania i rozwoju. W opracowaniu podkreślono wpływ BCM (Business Continuity Management, po polsku UCD tj. Utrzymanie Ciągłości Działania) oraz zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management) na wartości tworzone przez przedsiębiorstwo. BCM zabezpiecza interesy przedsiębiorstwa w sytuacjach skrajnych, natomiast zarządzanie ryzykiem pozwala nie tylko ograniczać negatywny wpływ zagrożeń na długookresowe wyniki przedsiębiorstwa, ale co więcej pozwala również na wykorzystywanie pojawiających się w otoczeniu szans. Wnioski autorki wynikają z wnikliwej analizy literatury dotyczącej zarządzania ryzykiem oraz analizy wyników opublikowanych badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 13, strony 251 - 263,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikulska A.: Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 13., nr. 3/2 (2015), s.251-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi