Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem

Abstrakt

Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw jest niezrozumienie lub niewłaściwe rozumienie kwestii zarządzania ryzykiem. Ryzyko w wielu wymiarach sprzężone jest z procesem przedsiębiorczym. Zarządzanie nim wymaga dostrzegania okazji, umiejętności wykorzystywania zagrożeń jako szans oraz dynamicznej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu i w samej organizacji. Sposób podej- ścia do zarządzania ryzykiem jest silnie zdeterminowany poziomem akceptowalnego ryzyka oraz poziomem akceptowalnej zmienności osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników. Celem artykułu jest przedstawienie zarządzania ryzykiem w MSP jako źródła wartości dodanej, procesu wspierającego zarządzanie zmianą i realizację przyjętych celów. Analiza wyników badań dotyczących charakterystyki MSP, postrzeganych przez przedsiębiorców kategorii ryzyka oraz wytycznych z obowiązujących standardów zarządzania ryzykiem wskazuje na fakt śladowego zastosowania polecanych praktyk w polskich przedsię- biorstwach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 412 - 423,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikulska A.: Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem// MARKETING I RYNEK. -., nr. 9 (2015), s.412-423
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi