Zarządzanie ''środek-góra-dół'' w uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie ''środek-góra-dół'' w uczelni

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono propozycję adaptacji modelu zarządzania ''środek - góra - dół'', autorstwa Nonaki i Takeuchiego, do realiów uczelni. Celem autora jest próba wykazania, że model ten korzystnie może wpływać na przepływ wiedzy we współczesnej uczelni określanej przez Mintzberga jako profesjonalna biurokracja. Sprzyja on bowiem w znacznie większym stopniu niż modele ''góra - dół'' i ''dół - góra'' doskonaleniu kultury organizacyjnej uczelni, co może, zdaniem autora opracowania, mieć istotne znaczenie dla wdrażania procesów zarządzania wiedzą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody strony 414 - 422
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Zarządzanie ''środek-góra-dół'' w uczelni// Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody/ ed. pod red. Jerzego Lewandowskiego ; Politechnika Łódzka. T. 2. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. (2005), 2006, s.414-422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 165 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi