Zarządzanie usługami i sieciami telekomunikacyjnymi - stan i kierunki rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie usługami i sieciami telekomunikacyjnymi - stan i kierunki rozwoju

Abstrakt

Podjęto próbę systematycznego przedstawienia modelu odniesienia telekomunikacyjnych systemów zarządzania. Wskazano wszystkie konieczne elementy takiego modelu, omówiono obszary opisywane dokumentami normalizacyjnymi oraz obszary, w których takiej powszechnie uznawanej normalizacji wciąż brakuje. Kontekstem dla przedstawionych rozważań jest syntetyczny opis ewolucji wymagań nakładowych na systemy zarządzania oraz sposobu podejścia do ich implementowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne nr 75, strony 502 - 506,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mycek M., Weisbrodt R.: Zarządzanie usługami i sieciami telekomunikacyjnymi - stan i kierunki rozwoju// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -Vol. 75., nr. 8-9 (2002), s.502-506
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi