Zarządzanie wiedzą moralną w życiu gospodarczym : na pograniczu etyki i nowych technologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiedzą moralną w życiu gospodarczym : na pograniczu etyki i nowych technologii

Abstrakt

Autorzy przedstawiają wstępną koncepcję zbudowania Internetowego Systemu Ekspertowego w dziedzinie wiedzy moralnej. Idea sprowadza się do zaaplikowania możliwości ogólnoświatowej sieci internetowej oraz koncepcji rozwijanych w ramach zarządzania wiedzą w odniesieniu do problemów moralnych występujących w życiu gospodarczym. System ten obejmuje: wiedzę ekspercką, akwizycję wiedzy o faktycznie dokonanych wyborach moralnych i ich skutkach, oraz kategoryzowanie i przetwarzanie informacji w bazie wiedzy, jako elemencie systemu ekspertowego. Na wyjściu system umożliwiałby "zasięgnięcie opinii" o skutkach wyborów moralnych przez osoby stojące przed dokonaniem wyboru. Podstawowa wolność ludzka w dokonywaniu wyborów pozostałaby niezakłócona ze względu na takie spolaryzowanie systemu, aby nie narzucał wyboru ale, aby dawał jedynie materiał do namysłu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M., Borzestowski M.: Zarządzanie wiedzą moralną w życiu gospodarczym : na pograniczu etyki i nowych technologii // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi