Zarządzanie wiedzą ontologiczną w środowisku semantycznego internetu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiedzą ontologiczną w środowisku semantycznego internetu

Abstrakt

W rozdziale zaprezentowano wyniki grupy badawczej Knowledge Management Group at Gdańsk University of Technology (KMG@GUT) w zakresie nowych metod reprezentacji i przetwarzania wiedzy sformułowanej w formie ontologii. Metody te wpisują się w aktualne kierunki rozwojowe inicjatywy Semantic Web: wykorzystują do zapisu ontologii logikę opisową (a więc są zgodne ze standardem OWL-DL), biorą pod uwagę rozproszenie wiedzy pomiędzy różne heterogeniczne źródła, z uwzględnieniem ich wiarygodności, umożliwiają modularyzację skomplikowanych ontologii, a także starają się zaradzić niedopasowaniu pomiędzy opartym na logice światem inżynierii wiedzy, a opartym na danych światem inżynierii oprogramowania. Prezentowane wyniki zostały praktycznie zweryfikowane w ramach projektu 6FP EU ''PIPS''.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki strony 289 - 302
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Piotrowski P., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T., Zawadzki M.: Zarządzanie wiedzą ontologiczną w środowisku semantycznego internetu// Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki/ ed. red. Z. Huzar, Z. Mazur. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s.289-302
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi