Zarządzanie wiedzą-podejmowanie decyzji w systemie klasy 'workflow' - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiedzą-podejmowanie decyzji w systemie klasy 'workflow'

Abstrakt

Omowiono propblemy zarzadzania wiedza oraz zaproponowano model wspomagania tym zarzadzaniem w systemach opratych na przeplywach 'workflow'.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 321 - 328
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kucharski B., Szczerbicki E.: Zarządzanie wiedzą-podejmowanie decyzji w systemie klasy 'workflow'// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. eds. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010, s.321-328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Meta Tagi