Zarządzanie wiedzą pracowników operacyjnych w aspekcie wdrażania zmian zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiedzą pracowników operacyjnych w aspekcie wdrażania zmian zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.

Abstrakt

Koncepcja Lean Manufacturing skupiona jest głównie na optymalizacji procesu wytwórczego. Podstawową rolę w procesie wytwórczym odgrywają pracownicy operacyjni, od których wiedzy i umiejętności zależy jakość realizowanego procesu. Wydobycie ukrytej w nich wiedzy, rozwijanie jej oraz prowadzenie w kierunku realizacji celów przedsiębiorstwa jest elementem kluczowym dla powodzenia transformacji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie. Rozdział prezentuje specyfikę zmian i budowę strategii zarządzania wiedzą pracownika operacyjnego, która jest niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu transformacji Lean.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy.Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 14. strony 104 - 114
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Czerska J.: Zarządzanie wiedzą pracowników operacyjnych w aspekcie wdrażania zmian zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.// Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy.Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 14./ ed. W. Cieśliński. Wałbrzych Wałbrzych: Wałb. Wyż. Szk. Zarz. Przeds., 2002, s.104-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi