Zarządzanie wiedzą w uczelni publicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiedzą w uczelni publicznej

Abstrakt

Autor przedstawia uczelnie publiczne jako organizacje, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy oraz współtworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Omawia cechy współczesnej uczelni jako organizacji aspirującej do miana podporządkowanej wiedzy (opartej na wiedzy). Wskazuje na bariery kulturowe i organizacyjne utrudniające przepływ wiedzy w uczelni i proponuje ewolucję uczelni w kierunku organizacji hiperteksto-wej, łączącej tradycje uniwersytetu z wyzwaniami współczesności i przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim : wybrane problemy strony 101 - 120
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Zarządzanie wiedzą w uczelni publicznej// Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim : wybrane problemy/ ed. red. nauk. Grażyna Prawelska-Skrzypek ; Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ. Kraków: Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, 2006, s.101-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi