ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU

Abstrakt

Rozdział dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, który charakteryzuje się rozproszeniem członków zespołu oraz współpracą za pośrednictwem technologii informacyjnej. Tak funkcjonujące zespoły nakładają na lidera dodatkowe wyzwania związane z koniecznością kompensowania braku bezpośredniego kontaktu oraz samodzielnością poszczególnych osób w zespole. Przedstawiono najważniejsze zadania, które podnoszą efektywność zarządzania zespołem wirtualnym oraz poddano je ocenie potencjalnych i aktualnych członków zespołów współpracujących on-line. Celem badania była ocena, które z rekomendowanych działań są najważniejsze z punktu widzenia skuteczności zespołu, zaś które są najbardziej istotne dla kształtowania klimatu pracy zespołowej. Dodatkowo oszacowano poziom trudności poszczególnych zadań lidera zespołu wirtualnego w porównaniu z zarządzaniem zespołem tradycyjnym, czyli współpracującym bezpośrednio. Efektem przeprowadzonych badań jest zaproponowany w artykule model zarządzania zespołem wirtualnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : Wybrane problemy strony 409 - 423
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU// Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : Wybrane problemy/ ed. Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016, s.409-423
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 171 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi