Zasadność utrzymywania założeń upraszczających w projektowaniu układów geometrycznych toru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasadność utrzymywania założeń upraszczających w projektowaniu układów geometrycznych toru

Abstrakt

W pracy podjęto kwestię licznych założeń uproszczających występujących w projektowaniu rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej. Dotyczą one w głównym stopniu sposobu wpisywania w układ geometryczny krzywych przejściowych, mającego również wpływ na lokalizację łuku kołowego. Na podstawie przeprowadzonych rozważań wysunięto tezę, że uproszczenia występujące w projektowaniu układów geometrycznych dróg kolejowych nie mają w obecnych czasach już żadnego uzasadnienia. Przedstawiono przykład ścisłego rozwiązanie problemu, przyjmując jako podstawę zachowanie warunków styczności oraz zapis matematyczny wyznaczanych współrzędnych trasy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INFRASTRUKTURA TRANSPORTU strony 34 - 38,
ISSN: 1899-0622
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Koc W.: Zasadność utrzymywania założeń upraszczających w projektowaniu układów geometrycznych toru// INFRASTRUKTURA TRANSPORTU. -., nr. 3 (2014), s.34-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi