Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

Abstrakt

W referacie przedstawiono rodzaje i podstawowe parametry wyłączników różnicowoprądowych oraz kryteria ich doboru. Omówiono zasady dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych, ich koordynacji z ogranicznikami przepięć oraz działanie przy prądach odkształconych. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe, a w których niezalecane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych” strony 1 - 22
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych// XIII Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych”/ : , 2016, s.1-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi