Zasady efektuacji w realizacji projektów w rzeczywistości VUCA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasady efektuacji w realizacji projektów w rzeczywistości VUCA

Abstrakt

Rozdział dotyczy zasad efektuacyjnego modelu przedsiębiorczości jako odpowiedzi na wyzwania związane ze zmiennością, niepewnością, niejednoznacznością i złożonością otoczenia (tzw. rzeczywistość VUCA), w którym realizowane są projekty w gospodarce cyfrowej. Na tle rozważań teoretyczno-koncepcyjnych przedstawiono wyniki badań empirycznych, które przeprowadzono w zespołach projektowych IT o różnym poziomie wirtualności. Wskazano stosowanie modelu hybrydowego, integrującego elementy efektuacyjne i kauzalne w procesie realizacji projektów. Zarekomendowano stosowanie zasad modelu efektuacyjnego jako komplementarnych do popularnej w środowisku IT metodyki AGILE. Zaproponowano również włączenie wiedzy o regułach efektuacji w proces kształcenia inżynierów 4.0, by sprawnie działali w otoczeniu VUCA, zarówno pracując w projektach, jak i pełniąc rolę przedsiębiorców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Zasady efektuacji w realizacji projektów w rzeczywistości VUCA// Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwania organizacyjne i kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej/ : , 2020, s.75-86
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi