Zasady określania kosztów sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasady określania kosztów sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej

Abstrakt

W referacie omawia się proponowane rozwiązania dotyczące wyznaczania kosztów świadczenia usług U i Q, powstających w miejscach generacji/poboru mocy biernej. Odnosi się je do kosztów unikniętych to znaczy tych, które nie zostaną poniesione przez operatorów systemu przesyłkowego lub operatorów systemów rozdzielczych, zamawiających usługi służące do sterowania U i Q (dostawa/pobór mocy biernej w określonych miejscach KSE). Wprowadzono współczynniki wagi pozwalające na dochodzenie do właściwych rozliczeń w drodze negocjacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Elektroenergetyka
ISSN: 1230-039X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi