Zasady projektowania przemieszczeniowych pali wkręcanych w gruntach niespoistych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasady projektowania przemieszczeniowych pali wkręcanych w gruntach niespoistych

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano współpracę pali przemieszczeniowych wkręcanych z niespoistym podłożem gruntowym na podstawie wyników własnych badań terenowych. Przedstawiono procedurę badań terenowych i zaprezentowano wyniki. Opisano prawidłowości i zależności zaobserwowane w wynikach badań pali w odniesieniu do wyników badań CPT podłoża gruntowego. Zaproponowano metody szacowania nośności i osiadań pali przemieszczeniowych wkręcanych na podstawie wyników badań CPT podłoża gruntowego, dostosowane do wytycznych Eurokodu 7 oraz szacowania oporów wkręcania świdrów formujących pale w gruncie. Przytoczono przykład obliczeniowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 278 - 286,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Krasiński A.: Zasady projektowania przemieszczeniowych pali wkręcanych w gruntach niespoistych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 4 (2013), s.278-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi