Zasługi Profesora Michała Białki w kształtowaniu krajowej kadry naukowej w zakresie miernictwa półprzewodników. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasługi Profesora Michała Białki w kształtowaniu krajowej kadry naukowej w zakresie miernictwa półprzewodników.

Abstrakt

Przedstawiono działalność naukowo-badawczą w Ośrodku Miernictwa Półprzewodników w Politechnice Gdańskiej w latach 1955-2003. Omówiono zakres tema- tyki naukowej podejmowanej z inicjatywy prof. zw. dr hab. Michała Białki i Jego zasługi i osiągnięcia w kształceniu krajowej kadry na poziomie doktora i doktora habilitowanego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 661 - 663,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Spiralski L.: Zasługi Profesora Michała Białki w kształtowaniu krajowej kadry naukowej w zakresie miernictwa półprzewodników. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.661-663
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi