Zastosowania geosyntetyków w nawierzchniach drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowania geosyntetyków w nawierzchniach drogowych

Abstrakt

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwuje się wzrost zastosowania geosyntetyków w budowie dróg. W nawierzchniach drogowych geosyntetyki znajdują obecnie zastosowania w trzech sytuacjach: jako warstwy separacyjne między podłożem gruntowym i warstwą podbudowy, jako warstwy wzmacniajace podbudowe z kruszywem nie związanego spoiwem lub lepiszczem, ułożoną na podłożu o niskiej nośności, w remontach warstw asfaltowych nawierzchni do ich wzmocnienia i przeciwdziałania spękaniom odbitym. W artykule omówiono najważniejsze wymagania, jakie musi spełniać geosyntetyk w każdym z wymienionych zastosowań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 223 - 229,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Alenowicz J.: Zastosowania geosyntetyków w nawierzchniach drogowych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. Nr 2 (2010), s.223-229
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi