Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych

Abstrakt

Metody analityczne oparte na wykorzystaniu technik analizy termicznej były i nadal są bardzo popularne i często wykorzystywane w badaniu tworzyw sztucznych. Techniki te pozwalają na określenie właściwości termicznych materiałów polimerowych takich jak np. temperatura zeszklenia, temperatura i ciepło topnienia, temperatura i ciepło krystalizacji oraz ciepło właściwe. Oddziaływanie wysokiej temperatury na polimery może prowadzić do ich depolimeryzacji oraz degradacji związanej z wydzielaniem małocząsteczkowych produktów rozkładu. Pomiar zmiany masy materiału w funkcji temperatury pozwala na określenie stabilności termicznej tworzyw sztucznych. Do najpowszechniej stosowanych i omówionych w niniejszej pracy technik badawczych należą: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza termograwimetryczna (TGA) oraz dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna (DMTA). Opis omówionych metod badawczych został zobrazowany wybranymi wynikami badań własnych dotyczących wulkanizatów kauczuku naturalnego oraz elastomerów poliuretanowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 110 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2018 Malamut)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 22 - 25,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Głowińska E., Włoch M., Datta J., Namieśnik J.: Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2018), s.22-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 526 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi