Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych

Abstrakt

Metody analityczne oparte na wykorzystaniu technik analizy termicznej były i nadal są bardzo popularne i często wykorzystywane w badaniu tworzyw sztucznych. Techniki te pozwalają na określenie właściwości termicznych materiałów polimerowych takich jak np. temperatura zeszklenia, temperatura i ciepło topnienia, temperatura i ciepło krystalizacji oraz ciepło właściwe. Oddziaływanie wysokiej temperatury na polimery może prowadzić do ich depolimeryzacji oraz degradacji związanej z wydzielaniem małocząsteczkowych produktów rozkładu. Pomiar zmiany masy materiału w funkcji temperatury pozwala na określenie stabilności termicznej tworzyw sztucznych. Do najpowszechniej stosowanych i omówionych w niniejszej pracy technik badawczych należą: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza termograwimetryczna (TGA) oraz dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna (DMTA). Opis omówionych metod badawczych został zobrazowany wybranymi wynikami badań własnych dotyczących wulkanizatów kauczuku naturalnego oraz elastomerów poliuretanowych.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 22 - 25,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Głowińska E., Włoch M., Datta J., Namieśnik J.: Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2018), s.22-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 291 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi