Zastosowanie analiz i prognoz ruchu w programowaniu, planowaniu i projektowaniu inwestycji transportowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie analiz i prognoz ruchu w programowaniu, planowaniu i projektowaniu inwestycji transportowych

Abstrakt

W artykule zostanie przedstawiona charakterystyka procesu planowania i realizacji inwestycji transportowych ze szczególnym uwzględnieniem roli analiz i prognoz ruchu. Przedstawione fazy planowania, projektowania i realizacji inwestycji transportowych omówiono na przykładach wielu inwestycji prowadzonych w ostatnich latach na obszarze miasta Gdańska i województwa pomorskiego. Szczególną uwagę poświęcono roli analiz i prognoz ruchu wykorzystywanych zarówno do opracowywania strategii rozwoju układu transportowego, jak i planowaniu oraz projektowaniu przebiegu poszczególnych jego odcinków. Opisane zostaną efekty tychże analiz wraz z charakterystyką uwarunkowań zewnętrznych, wynikającymi z nich problemami i dylematami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego - logika interwencji strony 562 - 586
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Oskarbski J., Birr K.: Zastosowanie analiz i prognoz ruchu w programowaniu, planowaniu i projektowaniu inwestycji transportowych// Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego - logika interwencji/ ed. Andrzej Krych Poznań: SITK Poznań, 2015, s.562-586
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi