Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych

Abstrakt

Przedstawiono możliwości wykorzystania testów z materiału biologicznego. Do-konano klasyfikacji znanych typów biotestów wykorzystywanych do sumarycznejoceny stopnia skażenia poszczególnych elementów środowiska. Przedstawionoinformacje na temat wrażliwości niektórych gatunków i zwierząt na substancjetoksyczne obecne w środowisku.

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 667 - 687
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 172 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi