Zastosowanie bloku adsorpcyjnego w centrali klimatyzacyjnej a zużycie energii w procesie chłodzenia powietrza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie bloku adsorpcyjnego w centrali klimatyzacyjnej a zużycie energii w procesie chłodzenia powietrza

Abstrakt

Przedstawiono możliwości wykorzystania bloku adsorpcyjnego w centralach klimatyzacyjnych w celu obniżenia zużycia energii w procesie chłodzenia powietrza. Zaprezentowano badania teoretyczne i eksperymentalne nad hybrydowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi realizowane w różnych ośrodkach naukowych dla odmiennych warunków klimatycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture : praca zbiorowa. Vol. 2 strony 48 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M.: Zastosowanie bloku adsorpcyjnego w centrali klimatyzacyjnej a zużycie energii w procesie chłodzenia powietrza // Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture : praca zbiorowa. Vol. 2/ ed. pod red. K. Żarskiego Tuchola: Wydaw. Wyższ. Szk. Zarz. Środow., 2008, s.48-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi