Zastosowanie błonkowej elektrody bizmutowej do woltamperometrycznego oznaczania wybranych metali ciężkich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie błonkowej elektrody bizmutowej do woltamperometrycznego oznaczania wybranych metali ciężkich

Abstrakt

W 2000 r. Joseph Wang po raz pierwszy zaproponował i zastosował błonkową elektrodę bizmutową jako elektrodę roboczą do pomiarów woltamperometrycznych. Bizmut wykazuje bardzo małą toksyczność i jest przyjazny dla środowiska. Może to stanowić alternatywę dla elektrod rtęciowych, które zdominowały pomiary woltamperometryczne. Błonka bizmutowa może być przygotowana przez elektrolizę in-situ (polega na dodaniu soli bizmutu do analizowanego roztworu i przyłożeniu potencjału nagromadzania) lub ex-situ (w oddzielnym roztworze soli bizmutu). W pracy przedstawiono wyniki badań składające się z trzech podstawowych etapów:a)procesu kumulacji (elektrolizy) wspomaganego mieszaniem,b)krótkiego czasu uspokojenia roztworu (w celu osiągnięcia stanu równowagi),c)etapu rejestracji krzywej woltamperometrycznej.Do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich (Zn, Cd, Pb, Cu) zastosowano anodową woltamperometrię inwersyjną z rejestracją prądu techniką zmiennoprądową fali prostokątnej. Jako elektrodę roboczą użyto elektrodę z węgla szklistego, o średnicy dysku 3 mm.Dzięki niskiej granicy wykrywalności i oznaczalności, wysokiej czułości, a przede wszystkim niskim kosztom metoda ta nadaje się do oznaczania nie tylko pierwiastków, ale także związków organicznych w różnych matrycach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tankiewicz M., Fenik J., Girousi S., Biziuk M.: Zastosowanie błonkowej elektrody bizmutowej do woltamperometrycznego oznaczania wybranych metali ciężkich// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 9 Suplement (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 165 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi