Zastosowanie chromatografii gazowej do rozdzielania i oznaczania lotnych związków azoto – organicznych (LZN) w próbkach wody i ścieków. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie chromatografii gazowej do rozdzielania i oznaczania lotnych związków azoto – organicznych (LZN) w próbkach wody i ścieków.

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu i porównania metod opartych na chromatografii gazowej do oznaczania lotnych związków azoto-organicznych (LZN) w próbkach wody i ścieków. Przedstawione zostały metodyki analityczne wykorzystujące zarówno detektory selektywne tj. detektor azotowo-fosforowy (NPD), detektor powierzchniowej jonizacji (SID), detektor chemiluminescencyjny azotu (CLND), detektor wychwytu elektronów (ECD) jak i detektorów uniwersalnych typu spektrometr mas (MS), tandemowy spektrometr mas (MS/MS) oraz detektor płomieniowo jonizacyjny (FID). Ze względu na wysoką toksyczność oraz negatywne oddziaływanie LZN na środowisko, konieczne staje się opracowanie nowych metod analitycznych, które umożliwią oznaczenie związków na niskich poziomach stężeń. Spośród dostępnych metod największą popularnością i największym potencjałem do różnorodnych zastosowań jest chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas, ponieważ w połączeniu z odpowiednią techniką izolacji lub/i wzbogacania analitów, zapewnia niskie granice wykrywalności względem większości związków z grupy LZN. Pozostałe detektory wykazują wysoką selektywność dla mniejszej liczby związków LZN.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Camera Separatoria nr 6, strony 73 - 86,
ISSN: 2083-6392
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Makoś P., Boczkaj G.: Zastosowanie chromatografii gazowej do rozdzielania i oznaczania lotnych związków azoto – organicznych (LZN) w próbkach wody i ścieków.// Camera Separatoria. -Vol. 6., nr. 2 (2014), s.73-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi