Zastosowanie destylacji symulowanej do analizy produktów naftowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie destylacji symulowanej do analizy produktów naftowych

Abstrakt

W pracy omówiono normowane metodyki wyznaczania rozkładu temperatury destylacji, metodą destylacji klasycznej oraz destylacji symulowanej(SIMDIS). Normy opisujące sposób prowadzenia destylacji symulowanej dla poszczególnych materiałów, zostały porównane w zakresie wymagań w odniesieniu do aparatury oraz warunków prowadzenia analizy dla konkretnego rodzaju materiału naftowego. Przedstawiono również doniesienia naukowe dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie poprawy i modyfikacji metodyki SIMDIS.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 4, strony 594 - 598,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Momotko M., Boczkaj G.: Zastosowanie destylacji symulowanej do analizy produktów naftowych// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 4, (2015), s.594-598
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2015.4.19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi