Zastosowanie dolnej granicy Cramera-Rao do analizy granicznej dokładności estymacji położenia w hybrydowym systemie lokalizacyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie dolnej granicy Cramera-Rao do analizy granicznej dokładności estymacji położenia w hybrydowym systemie lokalizacyjnym

Abstrakt

W niniejszym artykule analizie poddano graniczną dokładność estymacji położenia obiektu ruchomego w zaproponowanym hybrydowym systemie lokalizacyjnym. Zdecydowano się odejść od podejścia klasycznego – analizy wyznaczonych estymat w odniesieniu do trasy wzorcowej, na rzecz wyznaczenia dolnej granicy Cramera – Rao. Badania symulacyjne przeprowadzono dla metody wyznaczania położenia opisywanej w literaturze oraz zaproponowanej, która daje możliwość zastosowania mniej niż trzech węzłów referencyjnych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 193 - 196,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Rajchowski P., Sadowski J., Stefański J.: Zastosowanie dolnej granicy Cramera-Rao do analizy granicznej dokładności estymacji położenia w hybrydowym systemie lokalizacyjnym// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.193-196
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.9
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi