Zastosowanie internetowych systemów informatycznych w strategiach prowadzenia biznesu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie internetowych systemów informatycznych w strategiach prowadzenia biznesu

Abstrakt

Przeanalizowano typowe klasy zarządzających systemów informatycznych zorientowanych biznesowo. Zaprezentowano ich wykorzystanie podmiotach gospodarczych o różnej skali działalności. Skoncentrowano się na pokazaniu wspomagających funkcji tych systemów dla operacji ekonomicznych w tradycyjnym (klasycznym) tego słowa znaczeniu. Przedstawiono reprezentatywne praktyczne przykłady tego typu systemów. Przeanalizowano potrzeby operacyjne przedsiębiorstw klasy MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Pokazano konkurencyjny model działalności tego typu przedsięwzięcia w warunkach wolnego rynku gospodarczego. Podkreślono zdecydowaną odmienność pomiędzy rynkowym modelem dla przedsiębiorstw dużych oraz klasy MŚP. Omówiono istotę modelu biznesowego dla podmiotu klasy MŚP w ujęciu kreatywnego dostosowywania się oraz adaptacji do zewnętrznych reguł rynkowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 353 - 358,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Zastosowanie internetowych systemów informatycznych w strategiach prowadzenia biznesu// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.353-358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi