Zastosowanie Internetu w małej firmie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie Internetu w małej firmie

Abstrakt

Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) rosło w okresie transformacji polskiej gospodarki i od lat utrzymuje się na tym samym, wysokim, poziomie. Niemniej zaobserwowano wysoką śmiertelność firm w tym sektorze. Możliwości przetrwania, rozwoju, czy sprostania konkurencji związane są, między innymi, z wykorzystaniem technologii informacyjnych i/ lub Internetu w prowadzeniu działalności. Z prezentowanych wyników badań wynika, że w tym zakresie wiele jest jeszcze do zrobienia. Trzeba jednak podkreślić, że nie tylko po stronie przedsiębiorców należy szukać "winnych". Potrzebne są kompleksowe, systemowe rozwiązania dotyczące, np. upowszechnienia stosowania podpisu elektronicznego. Do tej pory, oprócz złożenia takiego podpisu przez Prezydenta RP, niewiele w tej kwestii zrobiono. Problemem jest także zapewnienie zadowalającego poziomu bezpieczeństwa dla transakcji elektronicznych. W trzeciej części opracowania przedstawiono porównanie wybranych wyników badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Zastosowanie Internetu w małej firmie// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi