Zastosowanie materiałów odpadowych do produkcji biogazów, zwłaszcza biowodoru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie materiałów odpadowych do produkcji biogazów, zwłaszcza biowodoru

Abstrakt

Wyczerpywanie paliw kopalnych, będących obecnie głównymi źródłami energii oraz negatywny wpływ produktów ich spalania na środowisko, spowodowały wzrost zainteresowania produkcją biopaliw, jako obiecujących źródeł energii w przyszłości. Biogaz, a szczególnie biowodór, cechuje się wysoką wartością kaloryczną netto w porównaniu z innymi paliwami.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV konferencja "Dla Miasta i Środowiska - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów" strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kucharska K., Słupek E., Kamiński M. A.: Zastosowanie materiałów odpadowych do produkcji biogazów, zwłaszcza biowodoru// XIV konferencja "Dla Miasta i Środowiska - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów"/ ed. Politechnika Warszawska Warszawa: , 2018, s.1-6
Bibliografia: test
 1. M. S. Graboski RLM. Combustion of fat and vegetable oil derives fuels in diesel engines. Prog Energy Combust Sci 1998;24:125-64. otwiera się w nowej karcie
 2. Zajic JE, Kosaric N, Brosseau JD. Microbial production of hydrogen. Adv. Biochem. Eng. Vol. 9, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 1978, p. 57-109. doi:10.1007/BFb0048091. otwiera się w nowej karcie
 3. Grimes CA, Varghese OK, Ranjan S. Light, Water, Hydrogen. 2008. doi:10.1007/978-0-387- 68238-9. otwiera się w nowej karcie
 4. Sinha P, Pandey A. An evaluative report and challenges for fermentative biohydrogen production. Int J Hydrogen Energy 2011;36:7460-78. doi:10.1016/j.ijhydene.2011.03.077. otwiera się w nowej karcie
 5. Kapdan IK, Kargi F. Bio-hydrogen production from waste materials. Enzyme Microb Technol 2006;38:569-82. doi:10.1016/j.enzmictec.2005.09.015. otwiera się w nowej karcie
 6. Momirlan M, Veziroglu T. Current status of hydrogen energy. Renew Sustain Energy Rev 2002;6:141-79. doi:10.1016/S1364-0321(02)00004-7. otwiera się w nowej karcie
 7. Hallenbeck PC. Fundamentals of Biohydrogen. vol. #volume#. 1st ed. Copyright © 2013 otwiera się w nowej karcie
 8. Elsevier BV. All rights reserved.; 2013. doi:10.1016/B978-0-444-59555-3.00002-7. otwiera się w nowej karcie
 9. Nath K DD. Modeling and optimization of fermentative hydrogen production. Bioresour Technol 2011;102:8569-81. doi:10.1016/j.biortech.2011.03.108. otwiera się w nowej karcie
 10. Hawkes FR, Hussy I, Kyazze G, Dinsdale R, Hawkes DL. Continuous dark fermentative hydrogen production by mesophilic microflora: Principles and progress. Int J Hydrogen Energy 2007;32:172-84. doi:10.1016/j.ijhydene.2006.08.014. otwiera się w nowej karcie
 11. Hallenbeck PC, Benemann JR. Biological hydrogen production; fundamentals and limiting processes. Int J Hydrogen Energy 2002;27:1185-93. doi:10.1016/S0360-3199(02)00131-3. otwiera się w nowej karcie
 12. Levin DB, Pitt L, Love M. Biohydrogen production: Prospects and limitations to practical application. Int J Hydrogen Energy 2004;29:173-85. doi:10.1016/S0360-3199(03)00094-6. otwiera się w nowej karcie
 13. Ivanova G, Rákhely G, Kovács KLKL. Thermophilic biohydrogen production from energy plants by Caldicellulosiruptor saccharolyticus and comparison with related studies. Int J Hydrogen Energy 2009;34:3659-70. doi:10.1016/j.ijhydene.2009.02.082. otwiera się w nowej karcie
 14. Łukajtis R, Hołowacz I, Kucharska K, Glinka M, Rybarczyk P, Przyjazny A, et al. Hydrogen production from biomass using dark fermentation. Renew Sustain Energy Rev 2018. doi:10.1016/j.rser.2018.04.043. otwiera się w nowej karcie
 15. Łukajtis R, Rybarczyk P, Kucharska K, Konopacka-Łyskawa D, Słupek E, Wychodnik K, et al. Optimization of saccharification conditions of lignocellulosic biomass under alkaline pre- treatment and enzymatic hydrolysis. Energies 2018;11. doi:10.3390/en11040886. otwiera się w nowej karcie
 16. Jayalakshmi S, Joseph K, Sukumaran V. Bio hydrogen generation from kitchen waste in an inclined plug flow reactor. Int J Hydrogen Energy 2009;34:8854-8. doi:10.1016/j.ijhydene.2009.08.048. otwiera się w nowej karcie
 17. Zahedi S, Sales D, Romero LII, Solera R. Hydrogen production from the organic fraction of municipal solid waste in anaerobic thermophilic acidogenesis: Influence of organic loading rate XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA -Problemy Unieszkodliwiania Odpadów Warszawa, 26.11.2018 and microbial content of the solid waste. Bioresour Technol 2013;129:85-91. doi:10.1016/j.biortech.2012.11.003. otwiera się w nowej karcie
 18. Gomez X, Moran A, Cuetos MJ, Sanchez ME, G??mez X, Mor??n A, et al. The production of hydrogen by dark fermentation of municipal solid wastes and slaughterhouse waste: A two- phase process. J Power Sources 2006;157:727-32. doi:10.1016/j.jpowsour.2006.01.006. otwiera się w nowej karcie
 19. Chu CFC-F, Xu K-QKQK-Q, Li YYY-Y, Inamori Y. Hydrogen and methane potential based on the nature of food waste materials in a two-stage thermophilic fermentation process. Int J Hydrogen Energy 2012;37:10611-8. doi:10.1016/j.ijhydene.2012.04.048. otwiera się w nowej karcie
 20. Mars AE, Veuskens T, Budde MAW, van Doeveren PFNM, Lips SJ, Bakker RR, et al. Biohydrogen production from untreated and hydrolyzed potato steam peels by the extreme thermophiles Caldicellulosiruptor saccharolyticus and Thermotoga neapolitana. Int J Hydrogen Energy 2010;35:7730-7. doi:10.1016/j.ijhydene.2010.05.063. otwiera się w nowej karcie
 21. Mohd Yasin NH, Rahman NA, Man HC, Mohd Yusoff MZ, Hassan MA. Microbial characterization of hydrogen-producing bacteria in fermented food waste at different pH values. Int J Hydrogen Energy 2011;36:9571-80. doi:10.1016/j.ijhydene.2011.05.048. otwiera się w nowej karcie
 22. Xing Y, Li Z, Fan Y, Hou H. Biohydrogen production from dairy manures with acidification pretreatment by anaerobic fermentation. Environ Sci Pollut Res 2010;17:392-9. doi:10.1007/s11356-009-0187-4. otwiera się w nowej karcie
 23. Tang G-L, Huang J, Sun Z-J, Tang Q-Q, Yan C-H, Liu G-Q. Biohydrogen production from cattle wastewater by enriched anaerobic mixed consortia: influence of fermentation temperature and pH. J Biosci Bioeng 2008;106:80-7. doi:10.1263/jbb.106.80. otwiera się w nowej karcie
 24. Venetsaneas N, Antonopoulou G, Stamatelatou K, Kornaros M, Lyberatos G. Using cheese whey for hydrogen and methane generation in a two-stage continuous process with alternative pH controlling approaches. Bioresour Technol 2009;100:3713-7. doi:10.1016/j.biortech.2009.01.025. otwiera się w nowej karcie
 25. Dounavis AS, Ntaikou I, Lyberatos G. Production of biohydrogen from crude glycerol in an upflow column bioreactor. Bioresour Technol 2015;198:701-8. doi:10.1016/j.biortech.2015.09.072. otwiera się w nowej karcie
 26. Chu C-Y, Tung L, Lin C-Y. Effect of substrate concentration and pH on biohydrogen production kinetics from food industry wastewater by mixed culture. Int J Hydrogen Energy 2013;38:15849-55. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.07.088. otwiera się w nowej karcie
 27. Yang H, Shao P, Lu T, Shen J, Wang D, Xu Z, et al. Continuous bio-hydrogen production from citric acid wastewater via facultative anaerobic bacteria. Int J Hydrogen Energy 2006;31:1306- 13. doi:10.1016/j.ijhydene.2005.11.018. otwiera się w nowej karcie
 28. Kucharska K, Hołowacz I, Konopacka-Łyskawa D, Rybarczyk P, Kami M. Key issues in modeling and optimization of lignocellulosic biomass fermentative conversion to gaseous biofuels 2018. doi:10.1016/j.renene.2018.06.018. otwiera się w nowej karcie
 29. Kucharska K, Rybarczyk P, Hołowacz I, Łukajtis R, Glinka M, Kamiński M. Pretreatment of Lignocellulosic Materials as Substrates for Fermentation Processes. Molecules 2018;23:2937. doi:10.3390/molecules23112937. otwiera się w nowej karcie
 30. Muri P, Osojnik-Črnivec IG, Djinovič P, Pintar A. Biohydrogen Production from Simple Carbohydrates with Optimization of Operating Parameters. Acta Chim Slov 2016;63:154-64. doi:10.17344/acsi.2015.2085. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 119 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi