Zastosowanie metod spektroskopowych do charakterystyki nanokompozytów Ag-TiO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metod spektroskopowych do charakterystyki nanokompozytów Ag-TiO2

Abstrakt

Nanocząstki Ag-TiO2 zawierające od 1,5 do 8% mol. srebra otrzymano poprzez hydrolizę tetraizopropylo tytanianu w mikroemulsji woda-AOT-cykloheksan, zawierającej w fazie wewnętrznej prekursor cząstek srebra i następnie redukcję jonów srebra. Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów Ag-TiO2 obejmowała, wyznaczenie właściwości absorpcyjnych, energii pasma wzbronionego (Eg), powierzchni właściwej BET, badanie aktywności fotokatalitycznej i antybakteryjnej oraz wyznaczenie struktury krystalicznej za pomocą spektroskopii rentgenowskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce : praca zbiorowa strony 165 - 168
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zielińska A., Zaleska A., Łącka I., Gazda M., Kowalska E., Hupka J.: Zastosowanie metod spektroskopowych do charakterystyki nanokompozytów Ag-TiO2// Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce : praca zbiorowa/ ed. red. Z. Hubicki Lublin: UMCS, Wydział Chemii, 2008, s.165-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi