Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej.

Abstrakt

Artykuł przybliża problematykę efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Jego głównym celem jest analiza zastosowania nieparametrycznej metody pomiaru efektywności Data Envelopment Analysis do oceny skuteczności realizacji zadań publicznych. Autorzy dokonali przeglądu wyników dotychczasowych badań na przykładzie ośmiu europejskich państw. Stosownie do przyjętego celu pracy w pierwszej kolejności scharakteryzowano kategorię wydatków jako finalnego efektu obranej przez jednostkę sa-morządu terytorialnego polityki fiskalnej. W dalszej części omówiono założenia metody DEA oraz możliwości wykorzystania jej do pomiaru efektywności. Zgodnie z twierdzeniem, że kierunki wydatkowania środków publicznych na realizację zadań określane powinny być w sposób planowy i celowy, a odpowiednia ich struktura i kierunki rozdysponowania prze-kładają się na skuteczność realizacji zadań publicznych i społecznych, interpretacją objęto analizę zmiennych wyjściowych oraz sformułowano uogólnione wnioski z badań.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 477, strony 220 - 231,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Sekuła A., Julkowski B.: Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej.// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -Vol. 477., (2017), s.220-231
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2017.477.21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi