Zastosowanie metody elementów spektralych do modelowania zjawisk propagacji fal sprężystych dla celów diagnostyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody elementów spektralych do modelowania zjawisk propagacji fal sprężystych dla celów diagnostyki

Abstrakt

W artykule przedstawiono modelowanie propagacji fal sprężystych przy pomocy metody elementów spektralnych na bazie płytowych elementów Mindlina. Zaletą tego sformułowania jest diagonalizacja macierzy mas wynikająca ze zgodności rozkładu węzłów elementu wzorcowego i fizycznego z położeniem punktów całkowania kwadraturą Gaussa-Lobatto-Legendre'a. W pracy przedstawiono symulacje propagacji fal giętnych wzbudzonych na jednej krawędzi płyty dla układu nieuszkodzonego oraz dla płyty z uszkodzeniami. Symulacje pokazały, że możliwe jest wykrycie uszkodzenia przez analizę fali odbitej od defektu na bliższym ramieniu płyty. Pokazały on także, że dostrzegalne są również odbicia od uszkodzenia na dalszym ramieniu płyty. W tym przypadku odbicia mają niewielkie amplitudy wynikające z licznych odbić i załamań się czoła fali przy przejściu przez narożnik. Przedstawiona metodyka symulowania propagacji fal sprężystych w elementach stalowych o złożonej geometrii pozwala na numeryczną optymalizację położenia wzbudników i czujników dla potencjalnych zastosowań ciągłej lub cyklicznej diagnostyki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 821 - 828
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Rucka M., Wilde K., Witkowski W.: Zastosowanie metody elementów spektralych do modelowania zjawisk propagacji fal sprężystych dla celów diagnostyki// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.821-828
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi