Zastosowanie metody emisji akustycznej i metody dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania odporności korozyjnej stopów aluminium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody emisji akustycznej i metody dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania odporności korozyjnej stopów aluminium

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badania stopów aluminium metodą DEIS oraz metodą emisji akustycznej. Badania przeprowadzono w roztworze buforu boranowego (pH ) domieszkowanego jonami chlorkowymi w celu zwiększenia agresywności korozyjnej. Obydwa badane stopy aluminium ulegają w tych warunkach korozji wżerowej. Stwierdzono, że pierwsze sygnały emisji akustycznej pojawiają się przy potencjałach niższych niż potencjały, przy których następuje wzrost prądu spowodowany zapoczątkowaniem korozji wżerowej. Pozwoli to na opracowanie metody przewidywania momentu wystąpienia korozji wżerowej oraz ewentualnego przeciwdziałania temu zjawisku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 1, strony 348 - 351,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Krakowiak S., Darowicki K.: Zastosowanie metody emisji akustycznej i metody dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania odporności korozyjnej stopów aluminium// Ochrona przed Korozją. -Vol. 1., nr. 11s/A (2007), s.348-351
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi