Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego = Application of Fmea method to estimation of technological process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego = Application of Fmea method to estimation of technological process

Abstrakt

Przedstawiono wykorzystanie metody FMEA do oceny technologii części klasy tuleja. Szczegółowo omówiono wyniki analizy toczenia kształtującego, operacji hartowania i odpuszczania oraz obróbki wykańczającej przez szlifowanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Nové Smery vo Výrobných Technológiách 2006 : VIII. medzinárodná vedecká konferencia : zbornik referátov = New Ways in Manufacturing Technologies 2006 : 8th international scientific conference : proceedings, Prešov, 22.-23.6.2006 strony 183 - 186
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego = Application of Fmea method to estimation of technological process// Nové Smery vo Výrobných Technológiách 2006 : VIII. medzinárodná vedecká konferencia : zbornik referátov = New Ways in Manufacturing Technologies 2006 : 8th international scientific conference : proceedings, Prešov, 22.-23.6.2006/ Prešov: Tech. Univ. Košice Fac. Výrobných Technol. v Prešove, 2006, s.183-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi