Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie

Abstrakt

Rozpatrzono warstwę niespoistego gruntu poddaną obciążeniu cyklicznemu. Osiadania warstwy wyznaczono modelem zagęszczania Sawickiego, który został uzupełniony opisem probabilistycznym uwzględniającym losowe parametry materiałowe oraz losowy charakter cyklicznego obciążenia. Efektywne rozwiązanie uzyskano wykorzystując metodę estymacji rozkładem dyskretnym (PEM). Rozpatrując różne kombinacje zmiennych losowych, w każdym z analizowanych przypadków wyznaczono wartość oczekiwaną oraz odchylenie standardowe osiadania gruntu. Zaproponowano uproszczoną analizę zagadnienia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 677 - 682,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J., Świdziński W., Górski J.: Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2015), s.677-682
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi