Zastosowanie metody SIX SIGMA do analizy półfabrykatów łożysk ślizgowych turbin parowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody SIX SIGMA do analizy półfabrykatów łożysk ślizgowych turbin parowych

Abstrakt

Obecnie w różnych dziedzinach życia, rónież w przemyśle, zaobserwowano coraz większe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z metodą usprawniania procesów SIX SIGMA. Podjęto decyzję, aby także podczas produkcji łożysk ślizgowych do turbin parowych przeprowadzić konstrukcyjno-technologiczną analizę półfabrykatów pod względem ich różnorodności, użytych gatunków materiału, cyklu dostawy oraz czasu związanego z dalszym przebiegiem procesu produkcyjnego łożysk. Aby z istniejących procesów wyłonić proces optymalny dla półfabrykatu do łożysk ślizgowych, poddano je badaniom metodą SIX SIGMA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik nr R. 79, strony 851 - 860,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Hrynczyszyn A.: Zastosowanie metody SIX SIGMA do analizy półfabrykatów łożysk ślizgowych turbin parowych// Mechanik. -Vol. R. 79., nr. nr 11 (2006), s.851-860
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi