Zastosowanie mikrofiltracji do doczyszczania komunalnych ścieków oczyszczonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie mikrofiltracji do doczyszczania komunalnych ścieków oczyszczonych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań w skali ułamkowo technicznej nad mikrofiltracją komunalnych ścieków oczyszczonych. Ustalono, że mikrofiltracja jest skuteczną metodą dezynfekcji oraz poprawia parametry fizyczno-chemiczne ścieków oczyszczonych. W permeacie obserwowano jedynie pojedyncze komórki bakterii wskaźnikowych. Spośród parametrów fizyczno-chemicznych najlepiej usuwane były: zawiesina, mętność oraz fosfor ogólny, dobre efekty uzyskano w usuwaniu ChZT, a w niewielkim stopniu usuwany był azot ogólny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska strony 282 - 293
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bray R., Jankowska K., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Sokołowska A., Quant B., Olańczuk-Neyman K.: Zastosowanie mikrofiltracji do doczyszczania komunalnych ścieków oczyszczonych// Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska/ Gliwice: , 2012, s.282-293
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi