Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do oczyszczania wody - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do oczyszczania wody

Abstrakt

Celem pracy było wytworzenie nanocząstek magnetycznych do usuwania zanieczyszczeń z wody. Wytworzono je dwoma sposobami. Pierwszym z nich była synteza niklowo-cynkowych ferrytowych (Ni0.5Zn0.5Fe2O4) nanocząstek metodą współstrącenia kationów metali wodorotlenkiem sodu w podwyższonej temperaturze [Majewski 2007]. Drugim sposobem była tzw. metoda sucha, przy pomocy której otrzymano maghemit [Lu i in. 2006]. Dokonano modyfikacji oraz funkcjonalizacji powierzchni obu nanocząstek. Wykonano ich zdjęcia przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Do roztworu o wybranym stężeniu dodano zmodyfikowane nanocząstki i badano ich zdolność adsorpcji barwnika na podstawie zmian absorbancji [Baduruddoza i in. 2010]. Zarówno w przypadku nanocząstek ferrytowych jak i maghemitu wyniki okazały się być pozytywne. Oba kompleksy mogą być wykorzystywane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 6. - Tom I strony 176 - 180
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Marcinkowska D.: Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do oczyszczania wody// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 6. - Tom I/ ed. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2016, s.176-180
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi