Zastosowanie neuronowych systemów ekspertowych do pozyskiwania wiedzy z medycznych obrazów endoskopowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie neuronowych systemów ekspertowych do pozyskiwania wiedzy z medycznych obrazów endoskopowych

Abstrakt

Opracowanie zawiera prezentacje pięciu koncepcji neuronowych systemów ekspertowych wspomagających proces podejmowania decyzji dotyczącej diagnozy zmian chorobowych zaobserwowanych na zdjęciach zarejestrowanych techniką endoskopową. Zaproponowane koncepcje obejmują projekty wnioskujące zarówno na podstawie niepełnej informacji towarzyszącej przygotowanej w postaci tekstowej przez eksperta oraz projekty wnioskujące bezpośrednio na podstawie analizy obrazu endoskopowego. W opracowaniu przeanalizowano również rzetelność rekomendacji rozumianą jako poprawność rozpoznawania zmian chorobowych dla grupy projektów wnioskujących na podstawie informacji towarzyszącej oraz wskazano kierunek dalszych prac rozwojowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu strony 245 - 257,
ISSN: 0324-8445
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sakierski R.: Zastosowanie neuronowych systemów ekspertowych do pozyskiwania wiedzy z medycznych obrazów endoskopowych// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. -., nr. 931 (2002), s.245-257
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi