Zastosowanie nowatorskich materiałów geosyntetycznych w konstrukcjach oporowych z gruntu zbrojonego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie nowatorskich materiałów geosyntetycznych w konstrukcjach oporowych z gruntu zbrojonego

Abstrakt

Artykuł prezentuje metodę projektowania stromych skarp wznoszonych z gruntów słabo przepuszczalnych, zbrojonych geosiatkami drenującymi. Z analiz przeprowadzonych dla różnej wodoprzepuszczalności gruntu i różnej geometrii skarpy wynika, że pionowy rozstaw i długość zbrojenia mają istotne znaczenie dla stateczności skarpy. Dla gruntów słabo przepuszczalnych, o typowych wartościach współczynników ściśliwości objętościowej oraz konsolidacji, wyznaczono optymalny rozstaw zbrojenia równy 0,5 m. Przy takim rozstawie geosiatka drenująca będzie w stanie wyrównać nadciśnienie wody porach gruntu słabo przepuszczalnego w ciągu 24 godzin. Wykazano również, że przy takim rozstawie wymagana przepuszczalność właściwa zbrojenia jest niezależna od jego długości. Stosowanie zbrojenia, w postaci geosiatek drenujących, o właściwościach wymaganych do rozproszenia nadciśnienia wody w porach gruntu słabo przepuszczalnego, jest ekonomicznie uzasadnione.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 24 - 28,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bryk J., Duszyński R.: Zastosowanie nowatorskich materiałów geosyntetycznych w konstrukcjach oporowych z gruntu zbrojonego// Magazyn Autostrady -,iss. 11/12 (2018), s.24-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi