Zastosowanie numerycznego modelu obiektu do oceny zgodności realizacji pro-jektu budowli gabionowej. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk techni- cznych, przyrodnicznych i ekonomicznych. Warszawa::SGGH**2003 s. 315-321, 3 rys. bibliogr. 6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie numerycznego modelu obiektu do oceny zgodności realizacji pro-jektu budowli gabionowej. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk techni- cznych, przyrodnicznych i ekonomicznych. Warszawa::SGGH**2003 s. 315-321, 3 rys. bibliogr. 6 poz.

Abstrakt

W pracy przedstawiono sposoby badania oceny zgodności realizacji projektu budowli gabionowej. Zastosowano numeryczny model obiektu (NMO) i wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (GIP) budowli gabionowej. Opracowano etapy badania oceny zgodności realizacji projektu. Opisano wewnętrzne i zewnętrzne błędy realizacji projektu. Na przykładzie muru oporowego wykonanego z gabionów dokonano wizualizacji wykrytych błędów realizacji projektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi