Zastosowanie olfaktometrii w badaniach środowiskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie olfaktometrii w badaniach środowiskowych

Abstrakt

Nieprzyjemne zapachy związane z obecnością w środowisku substancji odorowych (złowonnych) są przyczyną licznych skarg ludności zamieszkującej dany teren. Badania poświęcone odorom występującym w środowisku można przeprowadzić z wykorzystaniem technik olfaktometrycznych. Omówiona w tej pracy technika olfaktometryczna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w ochronie środowiska. Jej zastosowanie umożliwia przeprowadzenie badań dotyczących właściwości zapachowych odorantów w zanieczyszczonym powietrzu. W olfaktometrii środowiskowej wykorzystuje się przede wszystkim metody rozcieńczeń, pozwalające na określenie stopnia rozcieńczenia próbki bezzapachowym powietrzem do chwili, gdy jej zapach przestaje być odczuwalny. W artykule przedstawiono informacje na temat klasyfikacji i obszarów wykorzystywania olfaktometrii w badaniach środowiskowych oraz olfaktometrów, będących narzędziami służącymi do rozcieńczenia badanej próbki gazem obojętnym w celu umożliwienia dokonania obiektywnej oceny zapachu przez zespół oceniających. Ze względu na możliwość przeprowadzania badań w terenie, olfaktometria znajduje szereg zastosowań, szczególnie w analityce środowiska.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 34 - 42,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lewkowska P., Dymerski T., Namieśnik J.: Zastosowanie olfaktometrii w badaniach środowiskowych// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2015), s.34-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi