ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA ERP Z ZAKRESU „PLANT MAINTENANCE” NA PRZYKŁADZIE SAP PM JAKO NARZĘDZIA DLA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU OBIEKTU OFFSHORE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA ERP Z ZAKRESU „PLANT MAINTENANCE” NA PRZYKŁADZIE SAP PM JAKO NARZĘDZIA DLA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU OBIEKTU OFFSHORE

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię planowania zasobów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem oprogramowania ERP. Efektywne planowanie zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa polega głównie na: - zapewnieniu wysokiej jakości produktów, - maksymalizacji ekonomicznego okresu użytkowania parku maszynowego, -maksymalizacji zdolności produkcyjnych, - minimalizacji kosztów utrzymania sprzętu w sprawności operacyjnej, - zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy parku maszynowego. Powyższe zadania mogą być obsługiwane przez oprogramowanie takie jak moduł SAP PM. W tym celu program powinien być odpowiednio dostosowany do potrzeb obiektów offshore. Należy opracować strukturę drzewa obiektów, określić ich krytyczność na podstawie matrycy kryteriów. Matryca ta powinna uwzględniać czynniki związane z bezpieczeństwem, znaczeniem obiektu dla platformy, awaryjnością oraz skomplikowaniem potencjalnego remontu. Ponadto należy opracować plany przeglądów / konserwacji, aby zmaksymalizować dostępność sprzętu i zminimalizować awarie.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 31 - 33,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Magulski P., Dzionk S.: ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA ERP Z ZAKRESU „PLANT MAINTENANCE” NA PRZYKŁADZIE SAP PM JAKO NARZĘDZIA DLA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU OBIEKTU OFFSHORE// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej -,iss. 73 (2021), s.31-33
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.32016/1.73.06
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi