Zastosowanie połączenia mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej do oceny zanieczyszczenia środowiska bojowymi środkami chemicznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie połączenia mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej do oceny zanieczyszczenia środowiska bojowymi środkami chemicznymi

Abstrakt

Chromatografia gazowa to niezastąpione narzędzie do oznaczania lotnych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych. Najczęściej wymaga ona jednak wprowadzenia etapu przygotowania próbek. Wygodnym sposobem jest mikroekstrakcja analitów do fazy stacjonarnej. Anality mogą być ekstrahowane z gazu lub cieczy lub też z fazy nadpowierzchniowej cieczy lub ciała stałego do włókna pokrytego sorbentem. Desorpcja analitów następuje w dozowniku chromatografu gazowego. Połączenie tych dwóch technik pozwala oznaczyć lotne bojowe środki chemiczne na poziomie śladów zarówno w wodzie, glebie jak również w powietrzu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 44, strony 73 - 83,
ISSN: 1230-7408
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasielewska M., Banel A., Zygmunt B., Namieśnik J.: Zastosowanie połączenia mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej do oceny zanieczyszczenia środowiska bojowymi środkami chemicznymi// Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. -Vol. 44., nr. nr 3 (2010), s.73-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi