Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

Abstrakt

Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika. Wyjściowa animacja uzupełniana jest o niezbędne fazy ruchu, w celu uzy-skania wersji czytelnej i atrakcyjna wizualnie. Reguły systemu decyzyjnego pochodzą z transkrypcji reguł animacji z języka naturalnego na zdania logiczne oraz z drążenia danych z wykorzystaniem metody zbiorów przybliżonych. Opisano strukturę systemu i sposób jego wykorzystania, procedurę wydobywania wiedzy z animacji treningowych, budowę modułu wnioskowania. System wykorzystany zostanie do stworzenia serii animacji, które ostatecznie w teście subiektywnym porównane będą z animacjami tworzonymi w całości przez animatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 2 strony 287 - 296
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szczuko P., Kostek B.: Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej// Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 2/ ed. pod red. Adama Grzecha. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s.287-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi