Zastosowanie psychologicznych metod doboru do służby w Policji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie psychologicznych metod doboru do służby w Policji

Abstrakt

Celem było porównanie przydatności psychologicznych metod diagnostycznych - Minnesockiego Wielowymiarowy Inwentarza Osobowości (MMPI) oraz Inwentarza Osobowości NEO-FFI do oceny predyspozycji zawodowych kandydatów do służby w Policji z uwzględnieniem ich odporności na stres i podatności na uzależnienia. W grupie 39 kandydatów przeważali mężczyźni, z mniejszych miast, mający wykształcenie średnie zawodowe. Kwestionariusz NEO-FFI można uznać za przydatny we wstępnej selekcji kandydatów do służb, jednak brak skal kontrolnych jest znacznym ograniczeniem. Badani posiadali cechy zgodne z oczekiwanymi oprócz czynnika ugodowości, który był na poziomie wysokim. Kwestionariusz MMPI daje lepszą możliwość oceny radzenia sobie ze stresem oraz ujawnia kandydatów symulujących w kierunku lepszego przystosowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach strony 135 - 144
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Basińska B.: Zastosowanie psychologicznych metod doboru do służby w Policji // Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach/ ed. red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik ; Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu. Koszalin ; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006, s.135-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi