Zastosowanie schematu McCormacka do wyznaczenia parametrów fali obniżenia w kanale dopływowym do przepompowni ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie schematu McCormacka do wyznaczenia parametrów fali obniżenia w kanale dopływowym do przepompowni ścieków

Abstrakt

W ramach opisanych badań opracowano metodę rozwiązania, a na jej podstawie program komputerowy, który umożliwia wykonywanie wielowariantowych obliczeń nieustalonego przepływu wody ze swobodą powierzchnią w warunkach gwałtownych zmian natężenia przepływu na wlocie lub odpływie z kanału. Rozwiązanie równań ruchu wody wykonano schematem McCormacka dla metody różnic skończonych.Przedstawioną metodę obliczeń wykorzystano do obliczeń hydraulicznych kanału doprowadzającego ścieki oczyszczone do przepompowni z Oczyszczalni Ścieków Dębogórze. Wykonane symulacje pozwoliły na wyznaczenie parametrów fali obniżenia powstającej na końcowym odcinku kanału po włączeniu układu pompowego. Opracowana i przedstawiona w artykule metoda obliczeń może być wykorzystywana do wymiarowania różnego typu kanałów otwartych, będących kolektorami zakończonymi układem pompowym. Na podstawie obliczeń hydraulicznych można ocenić wpływ zjawiska fali obniżenia na warunki przepływu w kanałach dopływowych do pompowni oraz na pracę układów pompowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 53 - 58,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Machalińska-Murawska J., Zima P.: Zastosowanie schematu McCormacka do wyznaczenia parametrów fali obniżenia w kanale dopływowym do przepompowni ścieków// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. nr 2 (2011), s.53-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi