Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano skalę SIMALTO podając jej istotę, konstrukcję i zastosowania. W odniesieniu do wybranych cech pracy dziekanatu zbudowano tę skalę i przy jej użyciu przeprowadzono ankietę wśród studentów. Pozwoliło to na zademonstrowanie następujących kwestii: konstrukcji skali, sposobu analizy danych i przedstawiania wyników, wyciągania praktycznych wniosków. W zaończeniu wskazano pewne zalety i ograniczenia tej skali.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu strony 43 - 52,
ISSN: 1509-0507
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. nr 659 (2011), s.43-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi