ZASTOSOWANIE STATYSTYKI F ROZKŁADU FISHERA-SNEDECORA DO OCENY ISTOTNOŚCI WPŁYWU ZMIAN STOPNIA KOMPRESJI SILNIKA O ZS NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ MIĘDZYSZCZYTOWĄ TEMPERATURY SPALIN WYLOTOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZASTOSOWANIE STATYSTYKI F ROZKŁADU FISHERA-SNEDECORA DO OCENY ISTOTNOŚCI WPŁYWU ZMIAN STOPNIA KOMPRESJI SILNIKA O ZS NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ MIĘDZYSZCZYTOWĄ TEMPERATURY SPALIN WYLOTOWYCH

Abstrakt

W artykule omówiono wpływ zmian stopnia kompresji na parametry pracy silnika o ZS, m.in. na temperaturę spalin wylotowych. Przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego, na którym przeprowadzono badania eksperymentalne. Scharakteryzowano, w jaki sposób w istniejącym silniku wprowadzano faktyczne zmiany stopnia kompresji. Zaprezentowano program badań eksperymentalnych uwzględniający dostępne stanowisko badawcze i jego możliwości pomiarowe. Dokonano analizy statystycznej i merytorycznej uzyskanych wyników pomiarów. Zaproponowano zastosowanie statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora do oceny istotności wpływu zmian stopnia kompresji silnika o ZS na średnią wartość międzyszczytową temperatury spalin wylotowych. Analizowano średnią wartość międzyszczytową temperatury spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika o ZS, wyznaczoną na podstawie przebiegu szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych. Omówiono wyniki tych analiz oraz przedstawiono utylitarny cel tego typu badań w diagnostyce parametrycznej silników tłokowych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMEEAC nr 16, strony 89 - 102,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Puzdrowska P.: ZASTOSOWANIE STATYSTYKI F ROZKŁADU FISHERA-SNEDECORA DO OCENY ISTOTNOŚCI WPŁYWU ZMIAN STOPNIA KOMPRESJI SILNIKA O ZS NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ MIĘDZYSZCZYTOWĄ TEMPERATURY SPALIN WYLOTOWYCH// Journal of Polish CIMAC -Vol. 16,iss. 1 (2021), s.89-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi